5 trường cao đẳng được tuyển sinh ngành Sư phạm 2023

2023-05-27 08:45:40
Năm nay, Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh và đạo tạo giáo viên cho 5 trường cao đẳng sư phạm với tổng số 1.042 chỉ tiêu.

Theo công văn, Bộ GD&ĐT căn cứ nhu cầu của các địa phương về nhân lực giáo viên trình độ cao đẳng chính quy để xác định chỉ tiêu đào tạo, tuyển sinh cho các trường năm 2023.

Trong đó, 5 địa phương có nhu cầu đào tạo giáo viên gồm: Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên. Tương ứng với các trường: Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái và Cao đẳng Ngô Gia Tự (Bắc Giang).

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, Bộ, ngành chỉ tuyển sinh khi được giao chỉ tiêu và kinh phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Ngành

Cao đẳng SP
Điện Biên

Cao đẳng SP
Lạng Sơn
Cao đẳng SP
Thái Nguyên
Cao đẳng SP
Yên Bái
Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang
Cao đẳng SP1504015081100
GD mầm non1504015081100
Tổng30080300162200

Trước đó, Bộ GD&ĐT ra công văn thông báo không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 16 trường đại học, cao đẳng sư phạm tại 11 địa phương không có nhu cầu đặt hàng đào tạo giáo viên năm 2023.

Theo quyết định của Bộ Chính trị ký ban hành năm 2022 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 cần bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bộ GD&ĐT xác định nguyên nhân của tình trạng trên là việc tuyển dụng không sát với nhu cầu và quy mô phát triển trường lớp, học sinh. Việc bố trí, điều động, phân công giáo viên cũng chưa phù hợp. Một phần khác do tình trạng di dân cơ học tại một số khu công nghiệp, đô thị lớn.

Hà Cường

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Source VTC