89% người trả lời sai bài toán này, còn bạn?

2023-05-26 06:33:00
Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra câu trả lời nhanh và chính xác nhất nhé.

Bài toán đưa ra tuy đơn giản nhưng lại nhận được rất nhiều đáp án khác nhau, theo bạn bài toán này có kết quả là bao nhiêu?

89% người trả lời sai bài toán này, còn bạn? - 1

89% người trả lời sai bài toán này, còn bạn?

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở box bình luận bên dưới.

H.V(Sưu tầm)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Source VTC