Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn dành cho ô tô khách?

2024-04-04 06:42:11
Hiểu và ghi nhớ các loại biển báo giao thông giúp người lái xe đi đúng luật, tránh bị phạt vì những lỗi không đáng có và đảm bảo an toàn giao thông.
Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn dành cho ô tô khách? - 1

Biển nào báo hiệu "rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách"?

 • A

  Biển 1

 • B

  Biển 2

 • C

  Biển 3

  Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo "rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách" (ký hiệu R.413b) dùng để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách.

 • D

  Cả ba biển

Anh Nhật
Source VTC