Biển nào lưu ý lái xe cần điều chỉnh tốc độ đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

2024-04-02 18:00:00
Lái xe cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách với các phương tiện cùng lưu thông khi đi qua đoạn đường xuất hiện biển báo nguy hiểm.
Biển nào lưu ý lái xe cần điều chỉnh tốc độ đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe? - 1

Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

  • A

    Biển 1

    Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo "gió ngang" (ký hiệu W.232) báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm, người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe.
    Biển báo W.232 chỉ đặt ngoài phạm vi thành phố, khu đông dân cư. Tại vị trí nguy hiểm nên đặt thiết bị đo gió để những người tham gia giao thông biết được hướng và cường độ gió.

  • B

    Biển 2

Anh Nhật
Source VTC