Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà

2023-09-19 17:45:00
Ông Phạm Thanh Hà được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngày 19/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1059 bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày ký quyết định.

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước).

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước).

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hiện nay là ông Lê Khánh Hải. Các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Phạm Thanh Hà và bà Phan Thị Kim Oanh.

Anh Văn
Source VTC