Bơm đầy giếng nước, giải cứu trâu mang thai mắc kẹt

2023-11-19 18:15:00
Con trâu đang mang thai được giải cứu sau khi rơi xuống giếng sâu 7m ở Pasia, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia.
Source VTC