Chi tiết lịch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Hà Nội

2024-05-05 13:43:00
Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của Hà Nội sẽ diễn ra từ 8/6/2024.
Chi tiết lịch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Hà Nội - 1
Quyết Thắng(VOV2)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/chi-tiet-lich-thi-vao-lop-10-nam-hoc-2024-2025-cua-ha-noi-post1093201.vov

Source VTC