Chiếc xe quái dị chạy theo vòng tròn ở Mỹ

2023-01-25 07:13:00
Chiếc xe quái dị ở Mỹ, gồm 2 chiếc ô tô chồng lên nhau kết nối với một bánh xe khổng lồ và chạy theo vòng tròn.
Source VTC