Chiêm ngưỡng Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo'

2023-11-21 11:05:54
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sau khi hồi hương được trưng bày trong gian phòng bảo vệ cẩn mật tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (Từ Sơn, Bắc Ninh).
Source VTC