Đền Đô nơi ghi dấu lịch sử 8 vị vua nhà Lý

2024-02-11 07:30:00
Đền Đô (đền Lý Bát Đế) nằm tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua của nhà Lý.
Source VTC