Điều nhân lực các bệnh viện lên Điện Biên đảm bảo y tế tại lễ kỷ niệm 70 năm

2024-05-05 15:36:49
Bộ Y tế điều nhân lực từ hai bệnh viện đầu ngành là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tăng cường lên Điện Biên đảm bảo công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm.

Ngày 5/5, theo thông tin từ Bộ Y tế, để thực hiện tốt công tác đảm bảo y tế phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị này cử đoàn công tác do tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên lên Điện Biên.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh điều nhân lực từ hai bệnh viện đầu ngành: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tăng cường lên Điện Biên. Mỗi bệnh viện cử 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng có kinh nghiệm phục vụ các sự kiện quan trọng và 1 lái xe đã đến Điện Biên từ trước đó.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương cùng các thành viên đoàn và ngành y tế Điện Biên đi thực tiễn nơi diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Vương)

Tiến sĩ Vương Ánh Dương cùng các thành viên đoàn và ngành y tế Điện Biên đi thực tiễn nơi diễn ra các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Vương)

Trước đó, Bộ Y tế ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đó phân công chi tiết các nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp cứu - khám chữa bệnh.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh là đơn vị thường trực của công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời, phóng viên và cán bộ phục vụ lễ kỷ niệm.

Bộ giao Cục Y tế Dự phòng chỉ đạo, triển khai và phối hợp thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch phục vụ lễ kỷ niệm, chỉ đạo và phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên triển khai công tác thường trực giám sát và đáp ứng phòng chống dịch, tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm.

Bộ giao Cục Quản lý môi trường y tế chỉ đạo Sở Y tế Điện Biên thực hiện các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, vệ sinh ngoại cảnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Điện Biên.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng nước trong khu vực phục vụ lễ kỷ niệm đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước và các địa điểm phục vụ cho lễ kỷ niệm

Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm; Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Điện Biên, làm đầu mối triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm.

Tổ chức kiểm tra việc triển khai và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn và địa điểm tổ chức phục vụ kễ kỷ niệm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp nguyên liệu và thực phẩm phục vụ lễ kỷ niệm.

Source VTC