Đoán tên tỉnh thành qua hình ảnh

2023-06-01 06:36:07
Người tinh ý đoán ngay đây là tỉnh nào ở Việt Nam trong 5 giây, còn bạn?

Đây là tỉnh thuộc phía Bắc của Việt Nam, đố bạn đó là tỉnh nào?

Đoán tên tỉnh thành qua hình ảnh - 1

Đây là tỉnh nào của Việt Nam?

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở box bình luận bên dưới.

H.V(Sưu tầm)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Source VTC