Đuổi hình bắt chữ: Bức hình dưới đây mô tả chữ gì?

2023-05-27 06:15:15
Với hình ảnh gợi ý và 6 ô trống, bạn có đoán được bức hình mô tả chữ gì?

Bạn có đoán được nhân vật này là ai không?

Đuổi hình bắt chữ: Bức hình dưới đây mô tả chữ gì? - 1

Đuổi hình bắt chữ: Bức hình dưới đây mô tả chữ gì?

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở box bình luận bên dưới.

H.V(Sưu tầm)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Source VTC