HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề thực hiện Nghị quyết 98

2023-09-19 08:44:14
Kỳ họp chuyên đề này, đại biểu HĐND TP.HCM sẽ xem xét và thông qua nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Sáng nay 19/9, HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp chuyên chề, Kỳ họp thứ XI. Kỳ họp lần này sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết kèm tờ trình của UBND thành phố về những nội dung trọng tâm liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.

Các tờ trình gồm: Tờ trình thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố; Cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; Tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; Danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Có 5 dự án được UBND thành phố đề xuất triển khai, gồm: mở rộng quốc lộ 13 (từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) dài 4,6 km; Nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An) dài 9,6 km; Nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) dài 9,1 km; Mở rộng trục Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao cầu Bà Chiêm) dài 7,5 km và xây dựng cầu - đường Bình Tiên (đoạn từ Phạm Văn Chí đến Nguyễn Văn Linh) dài 3,2 km.

HĐND thành phố cũng xem xét tờ trình quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau; thành lập 3 tổ chức hành chính mới trực thuộc UBND TP Thủ Đức gồm Phòng Giao thông công chính, Thanh tra xây dựng, Trung tâm phục vụ hành chính công.

Như vậy, UBND TP Thủ Đức sẽ có 16 phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, nhiều hơn 6 so với quy định chung của UBND cấp huyện.

HĐND TP.HCM cũng xem xét tờ trình về mức thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố. Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM chưa quy định đầy đủ mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, mà chỉ mới ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô theo giờ.

Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn được chia thành năm khu vực khác nhau. TP sẽ thực hiện niêm yết công khai bảng phí tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí. Dự kiến thời gian thu phí kể từ 1/1/2024.

UBND TP.HCM cũng sẽ trình tờ trình thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn TP.HCM; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Về các dự án tại kỳ họp lần này, thành phố có tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo và mở rộng Trường THPT Hùng Vương; Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Trường THPT Trưng Vương; Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND TP.HCM sẽ tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP.HCM Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoàng Thọ
Source VTC