Hình tượng rồng, linh vật của năm Giáp Thìn có ý nghĩa thế nào?

2024-02-10 13:30:00
Rồng có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, ảnh hưởng như thế nào với đời sống tinh thần người Việt?
Source VTC