Kỳ lạ trò chơi kéo chày của người Pà Thẻn

2023-01-25 09:15:00
Ngoài nghi lễ nhảy lửa độc đáo mang màu sắc tâm linh, người Pà Thẻn (Hà Giang) còn có trò chơi kéo chày vô cùng kỳ lạ.
Source VTC