Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ

2024-06-11 18:05:00
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ngày 11/6, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 491 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1219 của Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị để xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhận thấy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC cung cấp; một số gói thầu có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh 2 nhiệm kỳ trên có trách nhiệm của 18 đảng viên.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Source VTC