Lễ hội cầu mưa ở nơi khô hạn nhất Việt Nam

2023-01-25 13:30:00
Lễ hội Kate của người Chăm ở Ninh Thuận diễn ra ở thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa tại vùng đất nổi tiếng có khí hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam.
Source VTC