Nghiêm cấm hành vi móc ngoặc, làm sai lệch hồ sơ xây dựng hạ tầng giao thông

2024-05-05 17:03:16
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Tại văn bản ký ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị liên quan phải kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng.

Bộ Giao thông vận tải nêu, ngành giao thông vận tải đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia như dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… đã được đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm chất lượng các công trình giao thông. (Ảnh minh họa: Báo Giao Thông)

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm chất lượng các công trình giao thông. (Ảnh minh họa: Báo Giao Thông)

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan tham mưu, Thanh tra Bộ quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm các quy định đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) có trách nhiệm kiện toàn bộ máy, đặc biệt phải bố trí nhân sự phù hợp tại bộ phận điều hành dự án; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, tổ chức quản lý, điều hành dự án đảm bảo thống nhất, xuyên suốt.

Ngoài ra, cũng phải siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định, nhà thầu thi công...), bảo đảm tuân thủ quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan.

"Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các ban QLDA kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị, công tác đổ thải; Kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật…

Các chủ đầu tư phải đặc biệt chú trọng kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của công trình, dự án, ngoài ra Bộ Giao thông vận tải yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết.

"Trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, phải tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Thành Lâm
Source VTC