Nguyễn Văn Đương quyết mang huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam

2023-09-26 15:43:16
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương quyết mang huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.
Source VTC