Sớm xây dựng hành lang pháp lý phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

2024-05-04 19:30:45
Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục tiếp thu ý kiến về dự thảo Nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Trả lời về dự thảo Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: "Đây là chính sách nhằm tận dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dùng trên các công trình chứ không phục vụ mục đích kinh doanh, mua bán điện. Để thực hiện chính sách này phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa chính sách điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu".

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, Bộ Công Thương đang tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, các tổ chức quốc tế để tiếp thu, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng để xem xét, quyết định phê duyệt dự thảo Nghị định này.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Người phát ngôn Bộ Công Thương thông tin về chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà - Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Người phát ngôn Bộ Công Thương thông tin về chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà - Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Cũng theo Thứ trưởng, mục tiêu của quy hoạch điện VIII là phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Để thực hiện được chủ trương nêu trên theo ông Tân cần phải xây dựng văn bản pháp luật để cụ thể hoá và đưa cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đi vào hoạt động. 

Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, trong đó có những nội dung cơ bản như: Khái niệm về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; Quy định các công trình có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; Cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà và đơn giản hoá các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện. 

Dự thảo Nghị định nêu trên đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Châu Anh
Source VTC