Tập đoàn EVN ước tính lỗ phát sinh hơn 37 nghìn tỷ đồng năm 2023

2023-09-19 20:56:00
Thông tin được đưa ra trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của DNNN trong phạm vi toàn quốc 2023.

Trong đó, đáng chú ý là thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đến hết 30/6/2023 và ước thực hiện cả năm 2023.

Theo đó, ước tính cả năm 2023, tổng doanh thu của toàn khu vực DNNN đạt 1.416.880 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch đề ra.

Về lợi nhuận, tổng lãi phát sinh trước thuế của khu vực DNNN năm 2023 ước đạt 117.388 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch.

Kết quả nộp ngân sách Nhà nước cho thấy, tổng thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN của DNNN cả năm 2023 ước đạt 128.821 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, về vấn đề lỗ phát sinh, ước tính năm 2023 các doanh nghiệp phát sinh lỗ khoảng 41.666 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở khối các doanh nghiệp trung ương như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ phát sinh 37.062 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ phát sinh 4.515 tỷ đồng.

Trước đó, tính từ đầu năm đến 30/6/2023, Tập đoàn EVN lỗ phát sinh 32.055 tỷ đồng và Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ phát sinh 1.317 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng lỗ phát sinh của cả khu vực DNNN là 33.639 tỷ đồng.Tổng doanh thu của khu vực này trên cả nước là 689.534 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Lãi phát sinh trước thuế TNDN là 67.403 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch năm.

Ước tính Tập đoàn EVN lỗ phát sinh 37.062 tỷ đồng trong năm 2023. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Ước tính Tập đoàn EVN lỗ phát sinh 37.062 tỷ đồng trong năm 2023. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

"Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn chung do tác động xung đột của Nga - Ukraine và các bất ổn của kinh tế thế giới, DNNN cơ bản đã nỗ lực tổ chức sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, thua lỗ, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ", báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 1/1/2023, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, Tổng công ty là 1.173.000 nghìn tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực năng lượng là 818.764 tỷ đồng, chiếm 69,8%; hạ tầng giao thông và vận tải là 101.287 tỷ đồng, chiếm 8,6%; Viễn thông và CNTT là 95.518 tỷ đồng, chiếm 8,1%; Công nghiệp là 30.575 tỷ đồng, chiếm 2,6%; Nông nghiệp là 68.696 tỷ đồng, chiếm 5,9%.

Tổng tài sản hợp nhất là 2.445.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy, tổng doanh thu của các DNNN ước đạt 580.490 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp có tổng doanh thu lớn hơn 10.000 tỷ đồng bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (đạt 106.472 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đạt 210.000 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (đạt 83.000 tỷ đồng), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt 83.000 tỷ đồng), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đạt 18.600 tỷ đồng, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (đạt 13.466 tỷ đồng).

Đào Bích
Source VTC