Thành tỷ phú nhờ nhân viên ngốc

2024-04-04 06:20:00
Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú: "Điều gì đã giúp ông đạt được thành công?".

Tỷ phú đáp:

- Luôn tin rằng tiền bạc không đóng vai trò gì đáng kể, mà chỉ có công việc mới quan trọng.

Phóng viên hỏi tiếp:

Bí quyết thành tỷ phú.

Bí quyết thành tỷ phú.

- Và do thấm nhuần niềm tin ấy, ông đã giàu có như ngày nay?

- Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.

Tiếu Tiếu(Sưu tầm)
Source VTC