'Tình quân dân như cá với nước' trên mảnh đất Điện Biên anh hùng

2024-05-05 09:02:00
Người dân Điện Biên chuẩn bị các loại nước uống, hoa quả phục vụ miễn phí các đoàn tham gia luyện tập, đặc biệt là với nhóm nữ du kích miền Nam.
Source VTC