TP.HCM đồng ý chi thu nhập tăng thêm cho nhiều nhóm công chức, viên chức

2023-09-19 17:10:15
Công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Chiều 19/9, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố được thực hiện từ ngày 1/8/2023 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98.

Với Nghị quyết này, TP.HCM mở rộng đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm so với Nghị quyết 03 năm 2018 (theo Nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM).

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X thông qua nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm. (Ảnh: Thành Nhân)

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X thông qua nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm. (Ảnh: Thành Nhân)

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường xã, thị trấn trên địa bàn, lần này TP.HCM mở rộng 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TP quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn TP; 

Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Liên minh Hợp tác xã TP, Hội Chữ thập đỏ TP, Hội Nhà báo TP, Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức và hội chữ thập đỏ quận, huyện; 

Công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP thuộc các cơ quan Sở Ngoại vụ TP, Cục Thống kê TP và các Chi cục thống kê cấp huyện, Cục Quản lý thị trường TP, TAND TP và TAND cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân TP và VKSND cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự TP và chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP, Cục Thuế TP và các chi cục thuế trực thuộc, Cục Hải quan TP và các chi cục hải quan trực thuộc, Kho bạc Nhà nước TP và kho bạc Nhà nước cấp huyện, Bảo hiểm xã hội TP.

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý TP.

Cụ thể, 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể sẽ có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng trong dự toán ngân sách hàng năm.

Việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Hoàng Thọ
Source VTC