TP.HCM thanh, kiểm tra mua sắm kít xét nghiệm và vaccine COVID-19 ở 3 bệnh viện

2023-05-25 19:11:09
BVĐK khu vực Hóc Môn, BV quận Tân Phú, BV Dã chiến số 13 (thời kỳ kiểm tra là năm 2021, 2022) thuộc diện thanh, kiểm tra mua sắm kít xét nghiệm, vaccine COVID-19...

Ngày 25/5, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo thanh, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, dựa trên đề xuất của Thanh tra TP, UBND TP giao Sở Tài chính lập 1 đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước sử dụng để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách.

TP.HCM thanh, kiểm tra mua sắm kít xét nghiệm và vaccine COVID-19 ở 3 bệnh viện - 1

UBND TP giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lập một đoàn kiểm tra việc giao nhận và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị bao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 (thời kỳ kiểm tra là năm 2021, 2022).

UBND TP cũng giao Sở Y tế, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị BV và cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, các cơ sở cách ly COVID-19 còn lại tại TP tự kiểm tra, rà soát việc giao nhận và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống COVID-19; các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống COVID-19.

Đồng thời, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp kết quả, đề xuất hướng xử lý sai phạm để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Hoàng Thọ

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Source VTC