Trực tiếp: Quốc hội thảo luận chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

2023-06-01 14:01:22
Chiều 1/6, Quốc hội thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022.
Source VTC