Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi

2023-05-25 14:03:00
Chiều 25/5, Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi.
Source VTC