Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2024

2023-05-27 07:55:01
Sáng 27/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.
Source VTC