Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

2023-05-26 13:49:16
Chiều 26/5, Quốc hội thảo luận về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4.
Source VTC