Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi

2023-05-26 07:56:30
Sáng 26/5, Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận ở hội trường một số nội dung về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Source VTC