Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả kinh tế - xã hội năm 2022

2023-06-01 07:42:42
Sáng 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022.
Source VTC