Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 tập thể và 44 cá nhân

2023-09-19 16:24:53
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

Ngày 19/9, dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương họp kỳ thứ 16 để xem xét kỷ luật các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. 

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật 12 tập thể và 44 cá nhân.

Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. (Ảnh: QĐND).

Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. (Ảnh: QĐND).

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, các quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. 

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường nêu rõ, việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan, thấu tình đạt lý và quan trọng nhất là làm cho các tập thể, cá nhân nhận thức rõ sai phạm của mình, giáo dục, răn đe và kịp thời có biện pháp khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo đúng quy định của Đảng.

Anh Văn
Source VTC