Video: Trung Quốc lần đầu thu hoạch loại lúa lai cao 2,2m

2022-09-23 13:35:00
Giống lúa lai cao 2,2 m, từng được giới thiệu là có khả năng kháng sâu bệnh, chịu được nước lũ, đã lần đầu thu hoạch tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Source VTC